Financování zemědělské, komunální techniky - Leasingové společnosti

KatalogO kataloguPR Články

katalog.xoe / Finance a bankovnictví / Leasingové společnosti /

Financování zemědělské, komunální techniky

Bohužel podobně jako v jiných odvětvích i na prodeji zemědělské a komunální techniky se projevil pokles tempa ekonomického růstu a omezení investičních aktivit. Řada zemědělců a podnikatelů na venkově, ale i obcí a měst si vzhledem k ekonomické situaci nemůže dovolit nákup nové zemědělské nebo komunální techniky bez zapůjčení finančních prostředků. Řešení tohoto problému se nachází ve výběru dostupného finančního produktu. Snahou společnosti VB Leasing je nabídnout klientům snadné a zároveň výhodné financování, které pomůže zvýšit jejich konkurenceschopnost a růstový potenciál.

 

Společnost VB Leasing CZ, spol. s r.o. patří v oborovém financování mezi nejvýznamnější leasingové společnosti na trhu. K největším výhodám, které společnost VB Leasing nabízí v oblasti leasingu zemědělské techniky, patří především zohledňování sezónnosti zemědělství tím, že klientům umožňuje sestavit splátkový kalendář s různou velikostí splátek v zimním a letním období. Cílem nabízených produktů v tomto oboru je minimalizace průběžné finanční zátěže klientů.

 

Kromě finančního a operativního leasingu poskytuje VB Leasing také financování formou úvěru. Hlavní výhodou financování prostřednictvím úvěru je fakt, že dochází k okamžitému převodu předmětu do vlastnictví klienta a úvěr je možné doplatit bez nutnosti dodržení zákonem stanovené délky trvání jako u finančního leasingu. Okamžitým převodem předmětu do vlastnictví klienta jsou splněny podmínky pro možnost čerpání dotací ze státního rozpočtu nebo z Evropských strukturálních fondů. Úvěr je z tohoto důvodu často užíván pro financování komunální techniky měst a obcí nebo na nákup zemědělské techniky s dotačním příspěvkem z garančních fondů. Tento způsob financování také umožňuje jednorázový odpočet DPH z plné pořizovací ceny již v okamžiku pořízení předmětu, čímž dochází k uvolnění prostředků pro další investice nebo se nabízí možnost využít vratky DPH k mimořádné splátce úvěru.

Zvýhodněné financování zemědělské techniky

 

Zemědělci mají především zájem o nabízenou možnost zvýhodněného financování zemědělské techniky s příspěvkem od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (dále jen „PGRLF“) prostřednictvím programu Zemědělec. PGRLF je jedním ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. PGRLF poskytuje podporu ve formě subvence části úroků z úvěrů. Základní sazba dotace části úroků z
katalog.xoe.cz/finance-a-bankovnictvi/leasingove-spolecnosti/
katalog.xoe.cz/finance-a-bankovnictvi/poskytovatele-uveru/


Počasí
Webdesign & Seo: Dynamic Softworks © 2010

TOPlist